Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan, maar over gezondheid en zorg) niet meer zelf kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten of patiënten die in coma liggen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Pas Bewindvoering kan samen met u het mentorschap aanvragen bij de kantonrechter.

Geen zorgen...

Contact

Pas Bewindvoering

Bezoekadres
Wolfeynde 2
6191 EB Beek - LB

Postadres
Postbus 16
6190 AA Beek

Telefonisch spreekuur
maandag t/m donderdag 
9:30u - 11:30u

T+31 -(0)46 - 20 60 100
info@pasbewindvoering.nl

Disclaimer
Algemene voorwaarden