Bewindvoering

Onderbewindstelling is een financiële maatregel. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien, kunnen de goederen van die persoon onder bewind worden gesteld. De betrokkene mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de betrokkene. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of toeslagen aanvragen. Iemand waarvan de goederen onder bewind staan, blijft handelingsbekwaam. De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over zijn handelen aan de kantonrechter.

De uitvoering door Pas Bewindvoering van de werkzaamheden inzake het bewind gebeurt volgens de richtlijnen die de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) geeft. De overheid stelt de hoogte van de vergoeding vast die in rekening wordt gebracht.

Pas Bewindvoering kan samen met u het bewind bij de kantonrechter aanvragen. Het verzoek een bewind in te stellen kan onder andere worden gedaan door uzelf, uw echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel en familieleden.

beheren én beschermen...

Contact

Pas Bewindvoering

Bezoekadres
Wolfeynde 2
6191 EB Beek - LB

Postadres
Postbus 16
6190 AA Beek

Telefonisch spreekuur
maandag t/m donderdag 
9:30u - 11:30u

T+31 -(0)46 - 20 60 100
info@pasbewindvoering.nl

Disclaimer
Algemene voorwaarden